FMFs store faglige event og Generalforsamling 2020

AFLYST - AFLYST.  Det gælder også generalforsamlingen

Sæt allerede nu X i kalenderen ved tirsdag den 31. marts. Det bliver endnu en spændende FMF dag i forsikringsbranchens tegn.
 

Dette års emne er:
Digitale teknologier i Forsikringsbranchen: Platforme, Internet of Things og kunstig intelligens.

Professor og it vismand Jan Damsgaard fra CBS gør os kolgere på den nye verden som forsikringsbranchen står overfor.

Samtidig afholder vi FMFs generalforsamling.
Medlemmernes gæster ved det faglige arrangement kan IKKE deltage ved generalforsamlingen kl. 13.00.

 

Program for dagen:
08.30 - 09.00 Ankomst, kaffe og morgenbrød
09.00 - 09.15 Velkomst
09.15 - 12.00 Den digitale rejse – er der land i sigte? v. professor Jan Damsgaard

12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.00 Generalforsamling

 Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening afholder generalforsamling
 

Kære medlem,

Du indkaldes hermed til den 75. generalforsamling i Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening.

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 13.00.

Generalforsamlingen afholdes på Forsikringsarkademiet 


Ifølge vedtægternes § 8 er dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5.

6. Valg af revisor, jf. § 4.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, jf. § 7.

8. Eventuelt

Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen, således at forslag dog skal være bestyrelsen i hænde senest 1.marts før dens afholdelse. Dette sikre bestyrelsen kan behandle de indkomne forslag.

Generalforsamlingen afsluttes kl. 14.00.

Tilmelding skal ske senest fredag d. 27. marts 2020 på foreningens hjemmeside www.fmff.dk.


Med venlig hilsen
Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening
p.b.v.
Michael Klitvad
Formand

 

 

Kommende Arrangementer

Afholdte Arrangementer