Generalforsamling

Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening afholder generalforsamling
 

Kære medlem,

Du indkaldes hermed til den 73. generalforsamling i Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening.

Onsdag den 9. maj 2017 kl. 12.00

For anden gang afholdes generalforsamlingen i Grøften. 


Ifølge vedtægternes § 8 er dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5.

6. Valg af revisor, jf. § 4.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, jf. § 7.

8. Eventuelt

Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen, således at forslag dog skal være bestyrelsen i hænde senest 1.april før dens afholdelse. Dette sikre bestyrelsen kan behandle de indkomne forslag.

Generalforsamlingen afsluttes med frokost kl. 13.00.

Af hensyn til restaurationen skal tilmelding ske senest torsdag d. 3. maj 2017 på foreningens hjemmeside www.fmff.dk.

Med venlig hilsen
Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening
p.b.v.

Michael Klitvad
Formand

 

 

Kommende Arrangementer

Afholdte Arrangementer