Til medlemmerne af Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening.

 

Foreningen har netop afholdt sin 75. generalforsamling, og samtidig sin første virtuelle af slagsen.

 

Med Morten Jeppesen som dirigent blev forsamlingen styret sikkert igennem dagsordenen.

 

Michael Klitvad takkede af efter 25 år i bestyrelsen, hvoraf de sidste 5 har været som formand. Michael forbliver menigt medlem af foreningen. Han aflagde med vanligt engagement sin sidste beretning for årets gang i foreningen, og bestyrelsen og foreningens tilstedeværende medlemmer takkede Michael for hans mangeårige indsats.

 

Bestyrelsen skulle dermed have tre nye medlemmer da Lone Kyhl Hendriksen og Tobias Jensen er udtrådt i f m jobskifte. Monica Diaz, Peter Lundholm Hentzen og Morten Klitvad havde stillet deres kandidatur til rådighed, og de blev alle tre valgt ind. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

 

Steen Holse Andersen, Formand

Morten Klitvad, Næstformand

Monica Diaz, Arrangementsmester

Peter Lundholm Hentzen, Kasserer

Kathrine Stagetorn, Referent

 

Den nye bestyrelse ser frem til at kunne byde foreningens medlemmer velkommen til netværksarrangementer i løbet af 2021, men da det er usikkert hvornår vi kan holde de første, besluttedes det på generalforsamlingen at kontingentet ekstraordinært reduceres med 50% i 2021.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Steen Holse Andersen

Formand

 

Kommende Arrangementer

Afholdte Arrangementer