Historie

Foreningen blev stiftet umiddelbart efter 2. verdenskrig, nemlig 6. juni 1945 under navnet Akkvisitionschefernes Fællesråd. Den daværende formålsparagraf var:
 

  • at give medlemmerne adgang til indbyrdes drøftelse af forsikringsvirksomhedens akkvisitions- og organisationsproblemer og udveksling af erfaringer vedrørende disse forhold
     
  • at foretage undersøgelser af og afgive udtalelser om de nævnte problemer samt stille forslag til gennemførelse af praktiske foranstaltninger af fælles interesse vedrørende herunder høren de spørgsmål

Inden generalforsamlingens afholdelse havde 29 anmodet om optage se og ved årets udgang havde foreningen 37 medlemmer.

De første 25 år

I foreningens første 25 leveår fokuseredes der primært på rekruttering mellem selskaberne og leveregler herfor, fælles fodslag omkring akkvisitøruddannelsen og naturligvis medlemsmøder, hvis indhold lå tæt op ad ovennævnte fokus-områder.

Allerede i stiftelsesåret indledtes et samarbejde med de øvrige nordiske lande. Samarbejdet og kontakterne blomstrede i de følgende år.

Brydningstid

I 70 erne begyndte fusionerne for alvor at præge billedet og dermed ændredes foreningens rolle sig også. Der blev sat fokus på forsikringsbranchens fremtidige struktur. Det blev overvejet om foreningen skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle reflektere over "Fællesrådets fremtidige virke". Pragmatiske medlemmer foreslog i stedet, at man tog stilling fra omvæltning til omvæltning!

Fusionerne medførte et fald i antallet af selskaber der var repræsenteret, nemlig fra 37 til 22 samtidig med, at antallet af medlemmer var uændret. Med andre ord var selskaberne repræsenteret med flere medlemmer. Også deltagerkredsen ændrede karakter, da branchens "tunge drenge" blev suppleret med med repræsentanter for reklame- og uddannelsesafdelinger.

På uddannelsessiden ændrede foreningens rolle sig også. Den første strukturede uddannelse blev etableret i 1953 - Forsikringsvæsenets Akkvisitørskole. Uddannelsen var ikke obligatorisk, det blev den først 10 år senere, nemlig 1/1-1963.

I 70 erne blev der sat yderligere fokus på assurandøruddannelse i branchen og uddannelsen blev henlagt til Forsikringshøjskolen.

Modernisering af Fællesrådet

Efter generalforsamlingen i 1983 mente bestyrelsen, at der var fremkommet kommentarer, som lagde op til ændringer af vedtægter og mødeform i foreningen. Også foreningens navn skulle moderniseres og man besluttede sig til Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening.

Moderniseringen medførte tillige en revidering af formålparagraffen.


En ny vedtægtsændrig i 2005 ændrede medlemskredsen tll at være hele forskringsbranchen. Det betød af forsikrngsmæglere og forsikringsagenter også kunne være medlem af forenigen. frem til 2017 var det dog et begænset antal.
 

Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening vel fejre sit 75 års jubilæum på dagen, lørdag den 6. juni 2020.